ReadyPlanet.com
dot
Log In
E-Mail :
Password :
bullet Lost Password
bullet Register
dot
dot
News Letter

dot
bulletอธิษฐานเผื่อเรา-Prayer Letter
dot
Childcare Projects
dot
Child Supporting
Higher Education Project
Job and Business Service
News Evangelism
Bible Correspondence Course
Church Planting
Prison Ministry
Emergency Relief
dot
By Grace Foundation
dot
By Grace Foundation
Camp Joy
By Grace School
AMG International
Netherlands
AMG Guatemala
AMG Philippines
GAiN
AMG India
facebook\amgthailand.org
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
There is person
Wittaya Kamin
Date 14/02/2018   16:38:37

คุณวิทยา กามิน   Mr.Wittaya Kamin

 

 

When Wittaya Kamin came to join our AMG Kindergarten program he was only at 3.5 years old. 

              He was a shy small boy, so shy that when someone asked him to tell his name, he turned to tell the name of the boy next to him.  He blushes clearly showing his reddish cheeks, but always wears a ready smile.  He was born to a poor family, but was blessed with industrious, hard-working and determined parents.

 

 

 

 

              After attending AMGT Grace Kindergarten Maejarim in Nampai, Nan Province he moved  to the government school in Ban Naka for his Primary school education, then Junior high  school at the Maejharim High School, government  school. As he grew more mature, he made that decision to trust Jesus as Savior and Lord. He was baptized in the river at Camp Joy campsite, while he was in the city of Nan, where he attended the Ratchamongkol Agriculture School to take lessons on Computer and the Nan Technical College where he trained on Auto and motorcycle Mechanics.

        Later on, he helped with some work at AMG Office in BKK. Then, continued his studies at Pathumthani and was also involved in church ministry with youth.

 

             God gave him a lovely God-loving wife and both committed themselves to the ministry working with a church in Bangkok. Today, they have decided to respond to God’s prompting to serve Him through a new front. Every now and then, they come up to Nan and visit Witt’s parents and our local church. Many of children in our school are beginning to look up to him and his wife as role models. They have a lovely daughter Alisa.

 

 

 

 

ในสมัยเด็ก ข้าพเจ้าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะขี้อาย เมื่อถูกถามชื่อ ก็มักจะตอบชื่อเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆแทน และใบหน้าก็จะเริ่มแดง แต่ก็เต็มไป

ด้วยรอยยิ้มเสมอ  ครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นครอบครัวที่ยากจน  ทำให้ข้าพเจ้าต้องขยันขันแข็ง ทำงานหนักตลอดเพื่อช่วยเหลือครอบครัว

ข้าพเจ้าได้เริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาลพระคุณานุบาล จนจบอนุบาล 3   หลังจากที่ได้เรียนจบจากโรงเรียนอนุบาลพระคุณานุบาลที่

น้ำปาย แล้ว  ก็ได้ไปเรียนต่อในโรงเรียน บ้านนาคา ซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐบาล ในชั้นประถมศึกษา จากนั้นก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนแม่จริม

ในชั้นมัธยมศึกษา   ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปเข้าค่ายกับแคมป์จอย ในช่วงปิดเทอม  ในขณะที่เรียนอยู่นั้น ก็ได้ตัดสินใจรับเชื่อ

พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และรับบัพติสมาในน้ำที่แม่น้ำ ในแคมป์จอย

จากนั้นข้าพเจ้า ก็ได้เข้าศึกษาชั้น ม.1 – ม.3 ที่โรงเรียนแม่จริม และเรียนที่ โรงเรียนเทคนิคน่าน ในสาขาช่างยนต์ (ปวช.) และศึกษาต่อ

ปวส.ที่ วิทยาลัยราชมังคลา น่าน สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลังจากนั้นได้มีโอกาสมาช่วยงานที่สำนักงาน AMG ในกรุงเทพ  แล้วไปศึกษาต่อจนจบ และได้ร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรไปพร้อมๆ

กัน  พระเจ้าได้ประทานคู่พระพร ให้กับข้าพเจ้า และได้ร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันในคริสตจักร แห่งหนึ่งในกรุงเทพ และเป็นผู้นำใน

คริสตจักรโดยร่วมรับใช้เป็นผู้นำในทีมนมัสการ  ปัจจุบันข้าพเจ้าได้มีโอกาสกลับบ้านมาเยี่ยมพ่อแม่และคริสตจักรในท้องถิ่นอยู่เสมอ

และเด็กๆในหมู่บ้านก็ได้ดูแบบอย่างชีวิตของข้าพเจ้าและภรรยา  เรามีลูกสาวที่น่ารักมาก คนหนึ่ง ชื่อ อลิสา

 
SUCCESS STORIES

Seree Saewue Date 28/02/2018   13:14:40 article
Krittika Date 14/02/2018   16:37:40
Date 16/11/2016   09:18:30 article
Date 16/11/2016   09:25:39 article
Date 28/10/2016   08:57:28 article